Stuurgroep kijkt terug op geslaagde opening voedselbos

Met de officiële opening van Voedselbos Emmeloord op 8 oktober jl. sluit de stuurgroep een belangrijke eerste periode af. Er is veel werk verzet waarmee een goede basis voor de toekomst gelegd is. Digni van den Dries blik terug en deelt zijn openingsspeech met een dankwoord aan diverse betrokken partijen.

13 oktober 2020

Beste mensen, geachte aanwezigen,

 

Mijn naam is Digni van den Dries; ik ben biologisch landbouwer in Ens.

Ruim 4 jaar geleden heeft een groep studenten van het Aeres College in Emmeloord onder bezielende leiding van leraar Eduard Langbroek de basis gelegd van wat nu is ontstaan. Er zijn partijen gezocht die mee hebben gedacht in de beginfase: ik noem met name IVN Natuureducatie (waar we nu ook te gast zijn), Landschapsbeheer Flevoland, Stichting Pioniers van de Toekomst en een paar mensen op persoonlijke titel: Arend Netjes en Hylke Hekkenberg. Uiteindelijk is er, vanwege de behoefte aan een passende en sterke juridische basis, voor gekozen om de Pioniers van de Toekomst leidend te laten zijn in de verdere ontwikkeling van het voedselbos.

 

Truus Vlaming, Arend Netjes en ik zijn door de Pioniers van de Toekomst gevraagd om als stuurgroep Voedselbos Emmeloord te realiseren. Dat doen we bij uitstek niet alleen, maar in hechte samenwerking met een steeds maar groeiende groep vrijwilligers. Op hen kom ik later nog terug. We zijn tot globale planvorming gekomen waarbij bleek dat voor de realisatie een startsubsidie essentieel was; daarbij bleek de Leaderregeling het meest kansrijk.

 

Ik bedank de gemeente Noordoostpolder voor alle hulp die in deze aanvangsfase van de Leaderaanvraag is verleend: van het meekijken naar onze inhoudelijke plannen, het verlenen van een voorschot op de Leadersubsidie tot het 'uitlenen' van een stagiair die op de achtergrond veel uitzoekwerk heeft gedaan.

 

Dank ook aan onze buren en partners op deze locatie: IVN Natuureducatie en Stichting Huttenbouw; we zien vooruit naar een prettige samenwerking als de renovatie van het IVN-gebouw eenmaal heeft plaatsgehad en zijn nu al dankbaar voor de ruimte die jullie ons geven om hier werkzaam te zijn.

 

Ik dank ook de diverse toeleveranciers die in onze behoefte hebben voorzien van plantgoed, hekwerk, apparatuur en niet te vergeten de oorspronkelijke kap van de zieke essen.

 

In ons plan staat uiteindelijk als doel beschreven: het ontwikkelen van een voedselbos als middel om de bevolking dichter bij de natuur en de voedselproductie te brengen. Vanwege de coronamaatregelen konden we nog weinig doen aan dat ultieme doel, maar we hebben de tijd goed benut om alvast een behoorlijke slag te slaan in het feitelijke neerzetten van het voedselbos. Dat was allemaal niet mogelijk geweest als we niet zo'n gestage toeloop hadden gehad van uiterst gemotiveerde vrijwilligers, die vrijwel elke week op woensdagochtend hun handen uit de mouwen steken om soms erg nederig stemmend werk doen zoals het opruimen van weggegooide rommel langs de paden of het uitsteken van brandnetels, bramen of bosrank. De energie en toewijding waarmee zij werken geeft mij persoonlijk alle vertrouwen dat we onze doelen ruim gaan halen. Terzijde: diezelfde gedrevenheid geeft mij overigens vaak ook het gevoel dat dit als een hele goede persoonlijke therapie uitwerkt.

 

We komen zo toe aan de formele openingshandeling die we graag overlaten aan wethouder Marjan Uitdewilligen.

 

Alvast het vervolg van deze middag:

We verdelen jullie in 2 groepen. Elke groep gaat met een rondleider op pad: Arend en Tiem, die het bos rondgaan en daarover vertellen. Je kan hen echt alles vragen want zij weten ook gewoonweg alles.

Als basis geef ik nu graag mee dat de kern van elk voedselbos is dat je een oppervlak inricht met meerdere 'hoogtelagen' en hoofdzakelijk met meerjarige planten- en boomsoorten werkt. Dat alles om een zo groot mogelijk en lang mogelijk profijt te hebben van het invallende zonlicht; zonne-energie is  uiteindelijk de motor van alle biologische producties cq. voedsel.

 

Nu we zo voor dit nieuwe entreebord staan wil ik alvast meegeven dat we 4 typen voedselbos aan het ontwikkelen zijn: de hoogstamboomgaard waar we nu voor staan, het op stinzeplanten gerichte gedeelte, de strokenteelt met fruitbomen en het overgrote deel het ideaaltypische voedselbos waarvan we nu de eerste 3 bomen- en struiklagen ingeplant hebben.

 

Tot slot een paar punten van orde:

  • We blijven buiten
  • Toiletgebruik is de uitzondering
  • Denk aan het afstand houden en andere geldende coronaregels
  • Na afloop van de rondleiding hebben we nog wat hapjes en drinken voor u klaarstaan.

2020-10-08, Digni van den Dries, openingsspeech Voedselbos Emmeloord

<h4>voedselbosemmeloord.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/actueel/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/nieuws/">Nieuwsberichten</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/columns/">Columns</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/video/">Video</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/het-bos/">Het bos</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/plattegrond/">Plattegrond</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/belgische-barak/">Belgische barak</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/strokenteelt/">Strokenteelt</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/stinzentuin/">Stinzentuin</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/hoogstamboomgaard/">Hoogstamboomgaard</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/laagstamboomgaard/">Laagstamboomgaard</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/kruidenpad/">Kruidenpad</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/vijver/">Vijver</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/bijenstal/">Bijenstal</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/insectenmuur/">Insectenmuur</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/de-planten/">De planten</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/de-bomen/">De bomen</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/werkdagen/">Werkdagen</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/plukdagen/">Plukdagen</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/rondleidingen/">Rondleidingen</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/educatie/">Educatie</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/verkoop/">Verkoop</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/workshops/">Workshops</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/recepten/">Recepten</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/over-ons/">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/organisatie/">Organisatie</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/doelstelling/">Doelstelling</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/vrijwilligers/">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/jubileum-5-jaar-voedselbos-deel-5-het-voedselbos-groeit-door/">Jubileum 5 jaar voedselbos deel 5: het voedselbos groeit door</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/jubileum-5-jaar-voedselbos-deel-4-vrijwilligers-werken-met-plezier/">Jubileum 5 jaar voedselbos deel 4: vrijwilligers werken met plezier</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/jubileum-5-jaar-voedselbos-deel-3-activiteiten-voor-jong-en-oud/">Jubileum 5 jaar voedselbos deel 3: activiteiten voor jong en oud</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/jubileum-5-jaar-voedselbos-deel-2-wat-is-er-allemaal-te-zien/">Jubileum 5 jaar voedselbos deel 2: wat is er allemaal te zien?</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/jubileum-5-jaar-voedselbos-deel-1-zieke-bomen-zorgen-voor-nieuwe-natuur/">Jubileum 5 jaar voedselbos deel 1: zieke bomen zorgen voor nieuwe natuur</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/verkooppunt-voedselbos-maandelijks-uitgebreid-met-proeverijen/">Verkooppunt voedselbos maandelijks uitgebreid met proeverijen</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/039beleef-het-voedselbos039-smaakt-naar-meer/">'Beleef het voedselbos' smaakt naar meer!</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/vrijwilligers-voedselbos-emmeloord-zoeken-de-juiste-weg/">Vrijwilligers Voedselbos Emmeloord zoeken de juiste weg</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/gezinsmiddag-039beleef-het-voedselbos039-voor-jong-en-oud/">Gezinsmiddag 'Beleef het voedselbos' voor jong en oud!</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/uit-jetent-kamperen-in-voedselbos-emmeloord/">Uit-jeTent: kamperen in Voedselbos Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/eetbaar/">Eetbaar</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/start-verkoop-door-voedselbos-emmeloord/">Start verkoop door Voedselbos Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/helden-op-sokken/">Helden op sokken</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/stroom/">Stroom</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/toon/">Toon</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/koken-en-bakken-in-het-voedselbos/">Koken en bakken in het voedselbos</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/kweepeerkeek/">Kweepeerkeek</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/workshops-voedselbos-emmeloord-wat-te-doen-met-pompoen/">Workshops Voedselbos Emmeloord: wat te doen met pompoen?</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/tijd/">Tijd</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/marktwaarde/">Marktwaarde</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/boycot/">Boycot</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/etiquette/">Etiquette</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/buitenles-in-voedselbos-emmeloord/">Buitenles in Voedselbos Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/diefstal/">Diefstal</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/ongeduld-op-de-werkvloer/">Ongeduld op de werkvloer</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/events/uit-jetent-kamperen-in-voedselbos-emmeloord/">Uit-jeTent: kamperen in Voedselbos Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/events/beleef-het-voedselbos/">Beleef het voedselbos</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/events/workshop-rabarber/">Workshop rabarber</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/events/workshop-daslook/">Workshop daslook</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/rel/recepten/">recepten</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/rel/vrijwilligers/">vrijwilligers</a></li> </ul>