Doelstelling

Bewoners, bezoekers en verschillende organisaties uit de regio Emmeloord willen een duurzame en ecologische input geven aan het Emmelerbos. Dat doen zij door het bos om te vormen naar een voedselbos. Daarbij wordt een combinatie gezocht tussen biodiversiteit, duurzame landbouw en sociale cohesie. Het wordt een plek voor bezoekers, leerlingen en vrijwilligers. Er zijn vele activiteiten voor jong en oud en voor alle bevolkingsgroepen uit de regio.

Het voedselbos is ca 6 ha groot en ligt aan de noordoostkant van Emmeloord. Het was een bestaand ‘gewoon’ bos, een deel van het Emmelerbos. Het Emmelerbos is oorspronkelijk ingeplant met ruim 90% essen. Essentaksterfte is de laatste jaren stevig toegenomen met steeds zwaardere aantastingen. In verband met de veiligheid van wandelaars bleef helaas maar één maatregel over: het kappen van alle zieke exemplaren d.w.z. het overgrote deel van het bos. Deze ingreep maakte de weg vrij voor een nieuwe benadering en aanpak: dit deel van het Emmelerbos wordt in een aantal jaren omgevormd tot Voedselbos Emmeloord.

 

De échte oogst van dit bos

Dit project levert niet alleen een voedselbos op. Het gaat om de weg ernaartoe en het gebruik van het bos als het er is. Dat levert de echte winst! En dat is een sociale, educatieve en ecologische winst. 

De doelen op een rijtje:

  • Door het Emmelerbos om te vormen naar voedselbos worden de natuurwaarden van het Emmelerbos verrijkt.
  • De activiteiten in het voedselbos bevorderen de sociale cohesie.
  • Kennis over en interesse voor het fenomeen ‘voedselbos’ worden vergroot waardoor ook de stad-landrelatie toeneemt.

Projectplan

In het projectplan ‘Voedselbos Emmeloord, eten uit de natuur in het Emmelerbos’ zijn de doelstelling, organisatie en de uitvoeringsplannen uitvoerig beschreven. 

 

 

Leadersubsidie EU

De aanvrager van de Leadersubsidie voor dit project is de Stichting Pioniers van de Toekomst. Zonder Leadersubsidie is deze investering niet mogelijk. De stuurgroep heeft er het geld niet voor. Het duurt een aantal jaren voordat het bos oogst oplevert die verkocht kan worden. Workshops en andere activiteiten kunnen pas starten als zij ontwikkeld zijn. Als het bos ver genoeg is omgevormd om duidelijk de aspecten van een voedselbos te kunnen laten zien is het moment daar dat bepaalde activiteiten ook inkomsten met zich kunnen meebrengen; wij verwachten dat dat in het 4e jaar zal beginnen. Overigens zijn de initiële investeringen zo hoog dat de kosten niet worden terugverdiend uit de beperkte inkomsten.

Dit voedselbos is geen commerciële activiteit. De uiteindelijke opbrengst van dit project zit hem niet in het financieel verdienmodel, maar in een maatschappelijke en ecologische meerwaarde.

Naast de Leadersubsidie van de EU is de gemeente Noordoostpolder co-financier.
Bij het verkrijgen van de Leadersubsidie is zelfwerkzaamheid een belangrijke voorwaarde.  Naast de kosten/uitgaven wordt daarom de ureninzet van de stuurgroepleden en de vrijwilligers nauwgezet geadministreerd.

Vallend onder de paraplu van Stichting Pioniers van de Toekomst wordt Voedselbos Emmeloord door veel meer partijen gesteund die allemaal al in het gebied actief zijn zoals het IVN Noordoostpolder, de scouting en de Stichting huttenbouw. Bij de ontwerpfase hebben studenten van Aeres MBO een grote rol gespeeld door een inrichtingsplan voor het gebied te maken. 

De gemeente Noordoostpolder is eigenaar van het Emmelerbos. Met de gemeente Noordoostpolder is goed en inhoudelijk contact over beheerszaken, inrichtings- en bouwplannen. 

 

Afbeelding

 

Nieuwsitem Omroep Flevoland

Officiële opening Voedselbos Emmeloord 8 oktober 2020

<h4>voedselbosemmeloord.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/actueel/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/nieuws/">Nieuwsberichten</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/columns/">Columns</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/nieuwsbrieven/">Nieuwsbrieven</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/publicaties/">Publicaties</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/video/">Video</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/het-bos/">Het bos</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/plattegrond/">Plattegrond</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/strokenteelt/">Strokenteelt</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/stinzentuin/">Stinzentuin</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/hoogstamboomgaard/">Hoogstamboomgaard</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/laagstamboomgaard/">Laagstamboomgaard</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/kruidenpad/">Kruidenpad</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/vijver/">Vijver</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/bijenstal/">Bijenstal</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/insectenmuur/">Insectenmuur</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/de-planten/">De planten</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/de-bomen/">De bomen</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/het-voedsel/">Het voedsel</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/activiteiten/">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/werkdagen/">Werkdagen</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/plukdagen/">Plukdagen</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/rondleidingen/">Rondleidingen</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/educatie/">Educatie</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/over-ons/">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/organisatie/">Organisatie</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/doelstelling/">Doelstelling</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/vrijwilligers/">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/spanning/">Spanning</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/mechanisatie/">Mechanisatie</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/palenrammer/">Palenrammer</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/stinzentuin-voedselbos-staat-in-bloei/">Stinzentuin Voedselbos staat in bloei</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/versoepeling/">Versoepeling</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/aanplant-bomen-met-bijdrage-klanten-polderstroom/">Aanplant bomen met bijdrage klanten Polderstroom</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/filteren/">Filteren</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/zoet/">Zoet</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/voedselbos-in-2021-naar-volledige-omvang/">Voedselbos in 2021 naar volledige omvang</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/figurant/">Figurant</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/correctie/">Correctie</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/voedselbos-daar-krijg-je-energie-van/">Voedselbos, daar krijg je energie van</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/uitgave-krant-de-duurzame-poldersamenleving/">Uitgave krant De Duurzame Poldersamenleving</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/beperkingen/">Beperkingen</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/stuurgroep-kijkt-terug-op-geslaagde-opening-voedselbos/">Stuurgroep kijkt terug op geslaagde opening voedselbos</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/039menig-grote-stad-zou-hier-jaloers-op-zijn039/">'Menig grote stad zou hier jaloers op zijn'</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/op-expeditie-in-het-voedselbos/">Op expeditie in het voedselbos</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/los-met-het-voedselbos/">Los met het voedselbos</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/voedselbos-emmeloord-gaat-forse-stappen-zetten/">Voedselbos Emmeloord gaat forse stap zetten</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/handen-uit-de-mouwen-in-het-voedselbos/">Handen uit de mouwen in het Voedselbos</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/nominatie-vrijwilliger-van-het-jaar/">Nominatie vrijwilliger van het jaar</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/eerste-mispeloogst-emmelerbos/">Eerste mispeloogst Emmelerbos</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/winterwandeling-voedselbos/">Winterwandeling Voedselbos</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/projectgroep-voedselbos-genomineerd-voor-groene-pluim/">Projectgroep Voedselbos genomineerd voor Groene Pluim</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/articles/plantdag-zaterdag-7-maart/">Plantdag zaterdag 7 maart</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/events/werkochtend-30-september/">Werkochtend</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/events/werkochtend-23-september/">Werkochtend</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/events/werkochtend-7-oktober/">Werkochtend</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/rel/recepten/">recepten</a></li> <li><a href="https://www.voedselbosemmeloord.nl/rel/vrijwilligers/">vrijwilligers</a></li> </ul>